ماژول اتصال ویپ به whmcs

امکانات ماژول

(پاپ آپ پروفایل تماس) - (مشاهده ریز مکالمات با مدیریت سطح دسترسی) - (بررسی مکالمات ضبط شده با مدیریت سطح دسترسی)
(گیرنده) - (امکان اختصاصی سازی پاپ آپ) - (کلیک تو دایل (Click2Dial)) - (امکان پروفایل بندی برای سرورها) - (ابزارک آخرین مکالمات)

سیستم WHMCS به معنای «راه حلی برای مدیریت کامل میزبانی وب» می باشد. البته این به معنی این نیست که شما نمی توانید از این سیستم برای دیگر خدمات تخصصی مانند پشتیبانی، فروش خدمات و محصولات متفاوت استفاده نکنید.

این سیستم عملا یک CRM فروش بوده که از لحظه ارائه خدمات و محصول تا روند پرداخت و پشتیبانی و حتی پیگیری ها را بصورت خودکار انجام می دهد.

WHMCS یا WHMCompleteSolution مخفف کلمه Web Hosting Management Complete Solution به معنای «راه حلی برای مدیریت کامل میزبانی وب» می باشد. البته این به معنی این نیست که شما نمی توانید از این سیستم برای دیگر خدمات تخصصی مانند پشتیبانی، فروش خدمات و محصولات متفاوت استفاده نکنید.

این سیستم به مرکز تماس ویپ سیموتل که مرکز تماس اختصاصی آس تل می باشد متصل می گردد و این امکانات را ارائه می دهد.